K9 Module I

Module-1 Werken met de hond: Oorsprong en Gedrag (Leerprincipes-I) richt zich op het opleiden en het delen van kennis aan geleiders (en instructeurs) om de hond beter te begrijpen en daarnaast beter inzicht te verwerven in trainen en opleiden van een K9-detectiehond. Verdieping op het gebied van trainingstechnieken en ‘het leren van de hond en geleider’ vormen de kern van de eerste module. Daarnaast is deze 4-uur durende introductiemodule ook opgesteld voor instructeurs om meer kennis te verwerven en inzicht te verkrijgen in de verschillende aspecten die komen kijken bij het opleiden van speurhonden. Achtereenvolgens zullen in een drietal lessen de geschiedenis en de eigenschappen van de hond, de diverse hondenrassen en de zintuigelijke kenmerken van zowel de hond als de mens worden behandeld. In een afsluitende les (met ruimte voor discussie en het uitwisselen van eigen ervaringen) zal er een opmaat worden gemaakt naar Module-2 waarin gedragselementen zoals angst, agressie, stress en conflict de revue zullen passeren. 

Lees hier meer over de K9 training.