K9 Module 2

De tweede module Leerprincipes-II: Motivatie richt zich - eveneens in vier contacturen - dus primair op gedragselementen van de hond. Welke zintuigen zijn nodig voor het africhten van een effectieve speurhond? Maar ook, waarin verschillen de hond en de mens (de geleider) van elkaar als het gaat over zintuigen, receptoren en het vermogen tot selectief en gedetailleerd waarnemen. Het versterken van deze complementaire kwaliteiten is één van de oogmerken van deze aanvullende module. Centraal staat echter het aanleren van gedrag, waarbij de verschillen tussen klassieke en operante conditionering de kern van deze module vormen. Belonen (bekrachtigen) en straffen (corrigeren), het toepassen in de praktijk en het blootleggen van de nadelen van elke leermethode zulle door onze instructeur Johan Drost worden voorzien van ‘beeld en geluid’.  Cursisten kunnen ook in Module-2, bestaande uit twee afzonderlijke lessen, hun eigen ervaringen inbrengen waarna er op basis van discussie aandacht besteed zal worden aan het kernbegrip ‘motivatie’

Lees hier meer over de K9 training.