K9 Module 3

De derde en laatste module – onze zogenaamde instructeursmodule Train the Trainer - zal zich concreet toeleggen op het analyseren van de achtergrond van de in de vorige twee modules aangeleerde theorie en gekoppeld worden aan diverse, ook duur u ingebrachte, praktijkvoorbeelden. Het oogmerk is het verbeteren van de omstandigheden op de werkvloer en het creëren van optimale condities. Een stabiele basis en het bewerkstelligen van een duidelijke rangorde tussen hond en begeleider is belangrijk voor een effectieve taakverdeling tussen mens en dier. Teamvorming is het credo van deze module en is de basisvoorwaarde voor het scheppen van oplossend vermogen op de werkvloer. Module-3 kan tevens (vraag gestuurd) op maat worden geleverd dan wel binnen uw bedrijf of organisatie worden aangeboden om bestaande operationele problemen te voorzien van een reeks aan oplossingen.

Lees hier meer over de K9 training.